Oceanz spreekt over technische ontwikkelingen 3D printen bij AMC-symposium 'Medical 3D printing'

De afgelopen decennia heeft medische 3D beeldvorming zich in rap tempo ontwikkeld. Binnen de hand, pols en maxillofaciale chirurgie kunnen afwijkingen van het bot nauwkeurig in kaart worden gebracht in 3D. Hiermee kunnen complexe reconstructies pre-operatief worden gepland.

medical 3D printing AMC.jpg

Met 3D printen is het mogelijk om patiënt-specifieke zaagmallen en implantaten te ontwikkelen waarmee de planning vertaald kan worden naar de reconstructie. Steeds meer ziekenhuizen zijn inmiddels uitgerust met 3D printers voor onderzoek en patiëntenzorg. Goede samenwerking tussen arts en onderzoeker blijft hierin noodzakelijk.

Het symposium 'Medical 3D printing' dat op 23 november werd georganiseerd bij het AMC, had als doel om artsen en onderzoekers dichter bij elkaar laten komen aan de hand van presentaties over de toepassingen van deze technieken binnen de reconstructieve chirurgie. 

Tijdens het symposium deelden specialisten van AMC, Radboud UMC, VU MC en UMCU de laatste ontwikkelingen met elkaar. Oceanz sprak tijdens de bijeenkomst over de 3D printtechnieken, mogelijke 3D printmaterialen en 3D printtoepassingen in de medische sector.  

symposium medical 3D printing Oceanz.jpg