Scholieren Het Streek bezoeken Oceanz.

Drie mavo2-klassen van CSG Het Streek (locatie Bovenbuurtweg) brengen deze week een bezoek aan professioneel 3D Printbedrijf Oceanz. “3D Printen gaat een grote rol spelen in het leven van deze generatie jongeren. Door hen nu al een blik te gunnen in ons bedrijf, hopen wij hen met onze vooruitstrevende productiemethode te interesseren in hightech”, vertelt Erik van der Garde, directeur bij Oceanz.

Oceanz streek 2.JPG

Voor de scholieren vallen de lessen binnen het vak ‘Technologie & Toepassing’. “Dit doen we om de interesse voor techniek daadwerkelijk aan te wakkeren bij onze leerlingen. Ook laten we hiermee zien dat techniek niet altijd ‘werken met zwarte handen’ betekent, maar juist ook heel clean en innovatief kan zijn”, aldus Harold Nieuwland, docent wiskunde en Coördinator Bèta Challenge van Het Streek. Eerder dit schooljaar deden de leerlingen al praktijkkennis op met 3D printen bij het FabLab van ROC A12.

Tech4Food in de FoodValley
De excursie is één van de eerste feitelijke stappen in de onlangs gesloten Publiek Private samenwerking Tech4Food tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de FoodValley. Voor het realiseren van een kwantitatief én kwalitatief goede aansluiting tussen vraag en aanbod binnen de sector techniek op de arbeidsmarkt, trekken onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven komende jaren intensiever met elkaar op binnen deze regio. “De Food Valley staat minder bekend om haar hightechbedrijven, maar ook onze regio barst van de kennis. Niet alleen gericht op innovatie, maar ook de productie- en maakindustrie spelen hier een belangrijke rol. Wij geven de werknemer van de toekomst graag een kijkje in de keuken en hopen de techniek voor hen meer dan aantrekkelijk te maken”, aldus Van der Garde.