De ommekeer van 3D printen in 2016?

Bij Oceanz zien we een verschuiving binnen 3D printen optreden; van hype en experimenteren naar professioneel printen en het zoeken naar de toegevoegde waarde. Lange tijd heeft 3D printen gediend als een middel voor prototyping. De laatste jaren zien ook wij steeds meer vraag naar toepassingen; van medische implantaten tot machineonderdelen. Deze duidelijke verandering zien we ook terug in de stijgende vraag naar eindproducten en daarop volgend meer vraag naar serieproductie.

EOS_Industry_Kuhnstoff_Gripper_01_klein2.png

In de media lezen we continu dat steeds meer grote partijen kiezen voor 3D printen. De Amerikaanse overheid, Airbus, GE, BMW en Tesla zijn daarvan slechts enkele voorbeelden. De afgelopen twee tot drie jaar is men ook binnen bedrijven steeds meer over én in 3D na gaan denken. Zo zien wij soms al functies als ‘3D print specialist’ voorbij komen. 


3D print advies

Steeds meer organisaties durven de stap te zetten naar 3D printen. Wij gaan vervolgens graag met hen om tafel en kijken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van 3D printen. We berekenen of het voordeel heeft om alles te printen of dat het wellicht verstandiger is om er nog even mee te wachten.
We ondersteunen klanten in de zoektocht naar de beste toepassing van nieuwe technologie en materialen, waaronder additive manufacturing. We kiezen bewust voor die menselijke kant en schuiven graag samen met de klant aan tafel om te brainstormen over nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Additive Manufacturing krijgt steeds meer bekendheid, maar het is vaak nog zoeken naar de juiste toepassing en de juiste materialen. Samen zoeken we naar de toegevoegde waarde en komen we bijvoorbeeld tot reductie van faalkosten of het verhogen van de productiecapaciteit.


Wat is de toegevoegde waarde van 3D printen?

We zien ook dat steeds meer bestaande modellen onder de loep worden genomen om te kijken of deze met 3D print efficiënter en effectiever geproduceerd kunnen worden. Goed voorbeeld zijn modellen die bestaan uit verschillende onderdelen, maar die je als één model kunt laten printen. Grootste voordeel hierbij is het reduceren van faalkosten.

3D printen kent een aantal toegevoegde waarden:

 • Geen matrijs op de plank nodig
 • Geen productvoorraad en overzichtelijk voorraadbeheer
 • Model is tussentijds eenvoudig aan te passen (ook enkele stuks)
 • Bepaalde vormvrijheid en lichtgewicht construeren
 • Snelle productiemethode en levering
 • Faalkosten verminderen
 • Kostenbesparing op het gebied van logistiek en distributie
 • Productie in eigen land
 • Duurzame productietechniek (minimale hoeveelheid afvalstoffen en hergebruik van het materiaal)


Beter 3D print materiaal

Als aanvulling hierop lazen we onlangs het artikel van onderzoeksbureau Gartner, waarin werd gesproken over 3D printen als een ‘disruptive innovation’ in 2016 voor healthcare en manufacturing. Er is enorm veel mogelijk op het gebied van 3D printen en volgens Gartner groeit dat in de toekomst verder. Nu bedrijven 3D printers gebruiken om respectievelijk onderdelen te printen voor auto’s en raketten, nemen de beschikbare materialen alleen maar toe. Hierdoor kan in de toekomst 3D-printing toegepast worden op allerlei gebieden.
 


Gartner publiceerde bovendien een aantal interessante verwachtingen voor 2019:

 1. 10% of all discrete manufacturers will be using 3D printers to produce parts for the products they sell or service.
 2. 10% of out-of-production spare parts for cars, trucks, bicycles and motorcycles, in addition to military vehicles and drones, will be 3D-printed.
 3. 10% of people in the developed world will be living with 3D-printed items that are on or in their bodies.
 4. 3D printing will be a critical tool in over 35% of surgical procedures requiring prosthetic and implant devices (including synthetic organs) placed inside and around the body.
 5. By 2019, technological and material innovation will result in 10% of counterfeit drugs and pharmaceuticals being produced with 3D printers.


Onze conclusie? 3D printen wordt inderdaad steeds toegankelijker. 3D tekenen wordt steeds meer ingezet, bestanden zijn makkelijker voor handen en de expertise groeit. Bij Oceanz zijn we er klaar voor!

(foto's: EOS)

3D printen in de praktijk

Benieuwd naar de ervaringen van onze klanten met 3D printen en de samenwerking met Oceanz?

 

Make it matter in 2016